skip to Main Content

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

1. Φορέας του Διαγωνισμού:

Η ιστοσελίδα www.soundarts.gr (εφεξής ο «Διοργανωτής»).

2. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

Η ιστοσελίδα www.soundarts.gr δύναται να προκηρύσσει Διαγωνισμούς-Προωθητικές Ενέργειες, οι οποίες θα διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω της ως άνω ιστοσελίδας και των οικείων προφίλ αυτής στα social media (facebook, instagram, google+,…).

3. Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εφόσον ο συμμετέχων είναι ανήλικος, για τη συμμετοχή του ο συμμετέχων δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει την ρητή έγκριση των κηδεμόνων του. Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού.

4. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων:

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: Είναι διαχειριστές ή συνεργάζονται με οποιονδήποτε τρόπο με την ιστοσελίδα www.soundarts.gr. Τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω καθώς και οι σύζυγοι αυτών.
Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στις εκάστοτε διαγωνισμούς- προωθητικές ενέργειες, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

5. Διάρκεια του Διαγωνισμού-Προωθητικής ενέργειας:

Oι διαγωνισμοί-προωθητικές ενέργειες θα ανακοινώνονται από την ιστοσελίδα www.soundarts.gr, με σαφή και ορισμένη αναφορά των ημερομηνιών διάρκειάς τους (έναρξη-λήξη) καθώς και της ημερομηνίας πραγματοποίησης της σχετικής για τον εκάστοτε διαγωνισμό-προωθητική ενέργεια, κλήρωσης ανάδειξης νικητή.

6. Η συμμετοχή στους Διαγωνισμούς του Διοργανωτή:

Η συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό-προωθητική ενέργεια θα γίνεται ως εξής: Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του εκάστοτε διαγωνισμού και αφού συμπληρώνουν ορθώς τα αναγκαία από τον κάθε Διαγωνισμό προαπαιτούμενα στάδια, θα λαμβάνουν μέρος σε κλήρωση, από την οποία θα αναδεικνύονται ο/οι τυχερός/οί που θα κερδίζουν τα δώρα του εκάστοτε Διαγωνισμού-προωθητικής ενέργειας.

7. Δώρα:

Τα δώρα του κάθε Διαγωνισμού-προωθητικής ενέργειας θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.soundarts.gr και οι νικητές θα αναδεικνύονται κάθε φορά με κλήρωση. Το κάθε δώρο είναι προσωπικό και ο εκάστοτε νικητής του Διαγωνισμού-προωθητικής ενέργειας δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή κάτι άλλο.

8. Νικητές Διαγωνισμών-προωθητικών ενεργειών:

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύπτουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα υποβάλλονται κάθε φορά το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως « έγκυρη Συμμετοχή», κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν σωρευτικά τα κατωτέρω

  • Έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 6 ανωτέρω.
  • Δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
  • Δεν προσβάλει τα χρηστά ήθη και τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.soundarts.gr.
  • Έχουν υποβληθεί τα προσωπικά στοιχεία του κάθε ενδιαφερομένου εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού, όπως κάθε φορά θα ανακοινώνονται από την ιστοσελίδα www.soundarts.gr .

Τα δώρα θα παραδίδονται στον εκάστοτε νικητή είτε με ταχυδρομική αποστολή στην διεύθυνση επικοινωνίας που δηλώνει είτε κατόπιν από κοινού συνεννόησης με το νικητή.

9. Συναίνεση συμμετεχόντων:

Η συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό-προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των συμμετεχόντων για καταχώρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που τηρείται με αυτά από τον Διοργανωτή για το σκοπό του εκάστοτε Διαγωνισμού-προωθητικής ενέργειας και για τον απαιτούμενο για το σκοπό χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό-προωθητική ενέργεια παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στο Διοργανωτή για την προβολή της Ενέργειας και των αποτελεσμάτων της, περιλαμβανομένης της ταυτότητας του νικητή, μέσω της ιστοσελίδας www.soundarts.gr καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και των σχετικών με την ιστοσελίδα social media (facebook, instagram, google +..), χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Έτσι, ο Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει το/τα όνομα/τα του/των νικητή/των, και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τoν εκάστοτε Διαγωνισμό-Προωθητική Ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Διαγωνισμό- Προωθητική Ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

10. Ευθύνη Διεξαγωγής:

Η απόλυτη ευθύνη για την διεξαγωγή των διαγωνισμών ανήκει στην ιστοσελίδα www.soundarts.gr.

Back To Top